Мария Емилова

Благодарим за чудесното посрещане и изпращане. Оставихте незабравими спомени за човешко отношение и гостоприемство. Благодарим Ви от сърце. Ще се видим отново.

Мария Емилова