Семеен хотел „СИА“ се намира южно от град Сърница в местността „Малката круша“

България гр. Сърница, Общ. Сърница
М. Малката круша 4633

Банкова сметка:

„Еврогруп-012“ ЕООД
Гр. Сърница
IBAN: BG57RZBB91551004469451
BIC: RZBBBGSF

Тел: 0887 555 595
Е-маил: hotelsia@abv.bg
Facebook:

AdministrationКонтакти